تولید این توری دقیقاً مشابه تولید مش است . به این صورت که میله ها به صورت تار و پود و با زاویه 90 درجه روی هم قرار گرفته و در محلهای تقاطع به هم به وسیله جوش نقطه ای جوشکاری می شوند . میله های به کار رفته در این محصول از نوع فولاد پرکربن بوده و دارای انعطاف نیست . هر چند شبکه فولادی جوشی رولی انعطاف بیشتری نسبت به نوع ورقه ای دارند .

دستگاه های تولید این محصول دستگاه های بسیار دقیقی هستند و محصول به دست آمده از این دستگاه ها دقیقاً یکدست و یک شکل است . در این دستگاه ها یکسری الکترود مسی در یک خط با فواصل معین و دقیق قرار دارند . دقیقاً مشابه همین در زیر مفتول نیز قرار دارند . هنگامی که مفتول ها در زمان معین و در فاصله معین قرار گرفتند ، الکترود ها به هم نزدیک شده و دو سیم را به هم می چسبانند ، آنگاه جوش بین دو میلگرد یا مفتول اتفاق می افتد .مفتول های اضافی از دو طرف برش می شود و این امر باعث می شود تا سر و ته رول صاف و یکدست باشد .

0 نظر

دیدگاهی ارسال نشده است!

نظر دهید