شركت صنعتی مفتول فنس 313 در سال 1389 به منظور توليد انواع توری های سيمی تأسيس و راه اندازی گرديد و با عنايت الهی در طول ساليان گذشته، علی رغم وجود فراز و نشيبهای فراوان اقتصادي كشور، هر روز توسعه بيشتری يافته است به گونه ای كه امروز يكی از كارخانجات بزرگ و معتبر صنايع مفتولی جمهوری اسلامی ايران به شمار می آيد . صنایع مفتولی نوری تولید کننده انواع توری های گابیون ، توری های پرسی مفتول سیاه و گالوانیزه ، توری های حصاری ، مفتول گالوانیزه گرم با کیفت بسیار بالا می باشد .