توری حصاری (فنس)

محصولات مرتبط

صفحه سنگ استیل 115×1/0×22

مشاهده

صفحه سنگ استیل 115×1/0×22

صفحه سنگ استیل بر در ابعاد 115×1/0×22می باشد برای برش راحت انواع لوله ها وقوطی ها وعیره کاربرد دارد

مشاهده

سیم جوش 6010

مشاهده

سیم جوش 6010

سیم جوش 6010 سیم جوش نفوذی مناسب برای جوشکاری لوله ها وغیره

مشاهده

سیم خاردار تیغی

مشاهده

سیم خاردار تیغی

سیم خاردار حلقوی تیغی Razor Wire از نوعی مفتول فنری گالوانیزه با کربن بالا به عنوان محور تولید می شود.

مشاهده

فنس حصاری

مشاهده

فنس حصاری

به فنس هایی گفته می شود که ازارتفاع 100سانتی متر تا300سانتی متر درطول های مختلف تولید می شود این فنس ها دارای چشمه های مختلف از 5 سانتی متر تا8سانتی متر تولید میشوند ازمفتول گالوانیزه گرم تولید شده که ضخامت هایش متفاوت می باشد از 1/9دهم تا4دهم می باشد

مشاهده