سیم خاردار خطی

محصولات مرتبط

صفحه سنگ استیل

مشاهده

صفحه سنگ استیل

صفحه سنگ استیل بر در ابعاد 180×1/6×2 mm مناسب برای برش انواع آهن سبک مانند لوله ها وقوطی هاو پروفیل هاوغیره

مشاهده

صفحه سنگ استیل 115×1/0×22

مشاهده

صفحه سنگ استیل 115×1/0×22

صفحه سنگ استیل بر در ابعاد 115×1/0×22می باشد برای برش راحت انواع لوله ها وقوطی ها وعیره کاربرد دارد

مشاهده

توری مرغی

مشاهده

توری مرغی

توری مرغی در ارتفاع‌های 90 و 120 سانتی متری تولید می‌گردد و جهت استفاده در مرغداری و باغچه ‌های منازل نیز به کار می‌رود.

مشاهده

سیم جوش 6010

مشاهده

سیم جوش 6010

سیم جوش 6010 سیم جوش نفوذی مناسب برای جوشکاری لوله ها وغیره

مشاهده